ה
ד
ג
ב
א

Le verbe « avoir » en hébreu n'existe pas

Alors, comment faire pour traduire le verbe « avoir » en hébreu ?

Il existe plusieurs façons d'exprimer le fait d'avoir quelque chose.Le verbe « avoir » au présent

On remplace le verbe « avoir » en utilisant les notions d'il y a ou il n'y a pas.

il y a = yèsh, יֵש

il n'y a pas = èyin, אֵין

A ces deux formules, on ajoute les pronoms personnels.« avoir »
יֵשׁ לִי yesh li j'ai
יֵשׁ לְךָ yesh lékha tu as
יֵשׁ לָךְ yesh lakh tu as (fem)
יֵשׁ לוֹ yesh lo il a
יֵשׁ לָה yesh lah elle a
יֵשׁ לָנוּ yesh lanou nous avons
יֵשׁ לָכֶם yesh lakhèm vous avez (masc)
יֵשׁ לָכֶן yesh lakhèn vous avez (fem)
יֵשׁ לָהֶם yesh lahèm ils ont
יֵשׁ לָהֶן yesh lahèn elles ont


ne pas « avoir »
אֵין לִי éyin li je n'ai pas
אֵין לְךָ éyin lékha tu n'as pas (masc)
אֵין לָךְ éyin lakh tu n'as pas (fem)
אֵין לוֹ éyin lo il n'a pas
אֵין לָה éyin lah elle n'a pas
אֵין לָנוּ éyin lanou nous n'avons pas
אֵין לָכֶם éyin lakhèm vous n'avez pas (masc)
אֵין לָכֶן éyin lakhèn vous n'avez pas (fem)
אֵין לָהֶם éyin lahèm ils n'ont pas
אֵין לָהֶן éyin lahèn elles n'ont pas


Le mot יש (yèsh) s'accorde en genre et en nombre ainsi :

 • יֵשׁ   (yèsh): masculin singulier
 • יֵשְׁנָה   (yèshnah): féminin singulier.
 • יֵשְׁנָם   (yèshnam): masculin pluriel.
 • יֵשְׁנָן   (yèshnan): féminin pluriel.


 
ה
ד
ג
ב
א

Le verbe « avoir » au passé


Pour exprimer le verbe « avoir » au passé, on utilise le verbe « être » au même temps.

 • « הָיָה / hayah » au masculin
 • « הָיְיתָה / haytah » au féminin

associés aux pronoms personnels.Attention ! Ici, le verbe « être » s'accorde avec l'objet possédé.

 • si le nom de cet objet est masculin, le verbe « être » sera conjugué au masculin,
 • si le nom de l'objet est féminin, le verbe « être » sera conjugué au féminin.

« הָיָה לִי בֵּית / hayah li bayit / j’avais une maison »

(maison est du masculin en hébreu)

« הָיְתָה לִי מְכוֹנִית / haytah li mékhonit / j’avais une voiture »

(voiture est du féminin en hébreu) 
ה
ד
ג
ב
א

Le verbe « avoir » au futur

Pour exprimer le verbe « avoir » au futur, on utilise le verbe « être » au même temps.

 • « יִהְיֶה / yihyé » au masculin
 • « תִּהְיֶה / tihyé » au féminin

associés aux pronoms personnels.Attention ! Ici aussi, le verbe « être » s'accorde avec l'objet possédé.

 • si le nom de cet objet est masculin, le verbe « être » sera conjugué au masculin,
 • si le nom de l'objet est féminin, le verbe « être » sera conjugué au féminin.

« יִהְיֶה לִי בֵּית / yihyé li bayit / j’aurai une maison »

(maison est du masculin en hébreu)

« תִּהְיֶה לִי מְכוֹנִית / tihyé li mékhonit / j’aurai une voiture »

(voiture est du féminin en hébreu)
ה
ד
ג
ב
א

Livre de grammaire

Un petit livre pour apprendre la grammaire facilement et rapidement.

Apprendre la grammaire de l'hébreu avec ce livreה
ד
ג
ב
א